Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
English
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Pashto, Pushto
Badr 4-5-6-7 26.0°E
12149 H 27500 5/6
Arabic