Badr 4-5-6-7 26.0°E
11390 V 27500 2/3
Arabic
Es hail 1 25.5°E
11390 V 27500