Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian • English • Greek (modern) • Polish • Arabic
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian • Czech • English • Original
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian • English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian • Czech • English • Romanian • Dutch
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian • Czech • English • Romanian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian • Czech • English • Romanian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian • Czech • English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Slovak
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian • Czech • English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian • Czech • English • Romanian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian • Czech • English • Slovene
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian • Czech • English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Hungarian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Slovak
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Romanian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11938 H 28000 7/8
Romanian