Satellite List
Ku
Satellite List
C/Ku
Satellite List
C/Ku/Ka
Satellite List
C/Ku
Türksat 3A-4A 42.0°E
11855 V 30000 3/4
Turkish
Türksat 3A-4A 42.0°E
11509 H 30000 2/3
Turkish
Eutelsat 7A-7B 7.0°E
10845 H 30000 5/6
Turkish